ADB: Discutii in Scara Blocului

-> Inainte sa postati o intrebare noua, verificati daca nu i s-a raspuns deja undeva pe forum.

Neautentificat.

#1 2007-06-11 02:56:04

Alexandru
tata si mama blocatarilor
Înregistrat: 2007-02-20
Mesaje: 566

Model de procura generala

ATENTIE!  Ganditi-va mult inainte de a o semna!!!!
            MODEL DE PROCURA GENERALA

                PROCURA GENERALA

    Subsemnatul(a)__________,domiciliat(a) in__________, imputernicesc pe _______,
domiciliat in_________ ca in numele meu si pentru mine:

             I . a administra (si conserva) intreaga mea avere mobila si imobila, prezenta si viitoare, in perioada de_________, in care eu lipsesc din tara. In consecinta, va primi orice sume prevenite din chirie, arende, bilete de ordin, acte de recunoastere, obligatiuni, contracte, hotarari judecatoresti,transcriptiuni,va achita orice sume ar putea fi datorate de mine etc.Pentru toate aceste operatiuni ma va reprezenta inaintea tuturor instantelor judecatoresti , a notarilor publici si a autoritatilor administrative din tara.Totodata, va putea face tot ce va socoti necesar ,dupa imprejurari si chiar nefiind prevazut aici, putand tine aceasta loc si de procura speciala in cazul in care legea ar cere o asemenea procura,considerandu-se ca tot ceea ce va face este imputernicit prin aceasta procura ca facut de mine si obligatoriu pentru mine;
   
    II . a primi succesiunea la care am dreptul de la ___________, ca urmare a decesului tatalui (mamei,fratelui,unchiului,sotului) meu __________, decedat(a) la data de _______________ in __________________, cu ultimul domiciliu in ______________. In consecinta, il autorizez sa formuleze cerere la acceptare si deschidere a succesiunii,de inventariere a bunurilor succesorale, sa ia la cunostinta de sarcinile succesiunii,de existenta unor eventuale testamente,donatii,vinzari deghizate si in caz de nevoie sa formuleze actiuni in anulare, reductiune,predare legat si partaj.In caz de vinzare a unor bunuri mobile apartinand succesiunii, va participa la o asemenea operatie si va incasa dreptul ce mi se cuvine mie.De asemenea, va contribui la plata datoriilor succesiunii si a cheltuielilor ce se vor face in legatura cu aceasta imputernicire.Deci, imputernicirea se intinde asupra intregii activitati pe care va trebui s-o desfasoare in vederea finalizarii dreptului meu din aceasta succesiune.

    III . a ma reprezenta inaintea tuturor autoritatilor judiciare si publice, cat si pe cale particulara, procura in temeiul careia va avea deplina putere in numele meu si pentru mine:
    -de a porni, sustine si retrage orice actiune (civila,penala,comerciala) in justitie;
    -de a formula cereri de interventie, de chemare in garantie,reconventionale,contestatii etc;
    -de a primi toate actele de procedura;
    -de a formula orice cale de atac(apel, recurs , recuzare , contestatie in anulare si la executare,opozitie etc.) in cauzele in care sunt in joc interesele mele;
    -de a cere investirea cu formula executorie a hotararilor judecatoresti si de a urmari finalizarea executarii acestora;
    -a aproba si primi inscriptiuni de ipoteci sau gajuri ce se vor constitui in favoarea mea;
    -a primi , sub dare de chitanta, orice suma de bani, efecte publice , acte autentice ce mi se cuvin;
    -a face si primi in numele meu cesiuni si subrogatiuni, a descarca pe debitorii mei, consimtand ,dupa imprejurari, si la desfintarea de ipoteci sau alte asigurari;
    -in cadrul executarii debitorilor mei,sa participe la cumpararea bunurilor in contul creantei mele si de a ma reprezenta in cadrul lichidarii procedurii judiciare(a falimentului);
    -va face contestatie la tabloul de ordine al creditorilor si va lua in cunostinta termenul de judecata;
    -va avea dreptul sa angajeze aparator (avocat) si de a opera sau declara in mod expres orice va socoti oportun in vederea apararii intereselor mele.

    IV.a sustine drepturile mele pe care le am in procesul ce am intentat(sau mi s-a intentat de___________, la __________, pentru______________).Imputernicesc pe domnul avocat ____________ de a propune sau a ridica orice propunere sau incident,fie de fond, fie de forma, in vederea apararii drepturilor mele.In acelasi scop se va putea folosi de toate mijloacele de proba prevazute de lege si de a primi toate actele de procedura .Totodata , autorizez pe d-l avocat__________ ca in czul in care va considera necesar sa mai angajeze un alt aparator si sa exercite, in caz de nevoie, toate caile de atac(ordinare si extraordinare) prevazute de lege.

    Data                                    Semnatura
    _____                                    ________

Editat ultima oară de Alexandru (2007-06-11 02:56:33)


Chiar dacă-ţi spun TU, eu...tot TE respect!

Offline

 

Antet forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

.