ADB: Discutii in Scara Blocului

-> Inainte sa postati o intrebare noua, verificati daca nu i s-a raspuns deja undeva pe forum.

Neautentificat.

#1 2008-10-25 15:28:19

manead
blocatar nestiutor
Înregistrat: 2008-04-22
Mesaje: 13

Cum se calculeaza caldura

daca am inlocuit vechile calorifere din fonta cu unele din aluminiu trebuia sa declar?
am fost acuzat ca fur caldura in conditiile in care caloriferele, chiar daca par mai lungi ca cele de fonta sunt calculate la suprafata camerelorcum se calc caldura? la suprafata radianta sau la cea a camerelor?

Offline

 

#2 2008-10-25 17:56:18

daminescu
membru in comisia de cenzori
Înregistrat: 2007-11-08
Mesaje: 36

Re: Cum se calculeaza caldura

Citiţi vă rog şi ordinul 233 din 30 august 2004,
ART. 17
    (1) Dacã într-un apartament s-au produs modificãri asupra corpurilor de încãlzire - tip, numãr de elementi si altele asemenea - fatã de situatia initialã prevãzutã în proiectul imobilului, se va recalcula suprafata utilã care se ia în considerare la repartizarea cheltuielilor individuale pentru încãlzire, prin:
    a) mãrirea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate proportional cu un coeficient reprezentând raportul dintre noua suprafatã echivalentã termic a tuturor corpurilor de încãlzire din apartament si suprafata echivalentã termic initialã a tuturor corpurilor de încãlzire din apartament, în cazul în care modificarea s-a fãcut în sensul sporirii confortului termic;
    b) diminuarea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate proportional cu un coeficient reprezentând raportul dintre noua suprafatã echivalentã termic a tuturor corpurilor de încãlzire din apartament si suprafata echivalentã termic initialã a tuturor corpurilor de încãlzire din apartament, în cazul debransãrilor partiale.
    (2) Recalcularea suprafetei utile înscrise în actul de proprietate se face numai în baza procesului-verbal de constatare a modificãrii suprafetei echivalente termic, întocmit de comitetul executiv al asociatiei de proprietari si avizat de furnizorul de energie termicã.
    (3) Pentru determinarea noilor suprafete echivalente termic, rezultate în urma modificãrii suprafetelor echivalente termic initiale ale corpurilor de încãlzire din locuintele sau spatiile cu altã destinatie decât cea de locuintã, reprezentantul legal al asociatiei de proprietari poate solicita sprijinul furnizorului de energie termicã.


HG-1588/2007
    Sectiunea 6 - Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici


Art. 51
Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: incalzirea proprietatilor individuale - apartamente, spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica pentru incalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuri pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala).

Art. 52
(1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termica din spatiile aflate in proprietate comuna, si anume casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care ii revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate sau cum a fost recalculata conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru calculul cheltuielilor cu incalzirea spatiilor comune, precum si pentru alocarea, incasarea si plata sumelor aferente contractului individual de prestari de servicii energetice, societatea prestatoare poate incheia un contract de prestari de servicii cu asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociaza intre parti.
(3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta deconectati de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al cladirii au obligatia sa-si asigure o alta sursa de incalzire.
(4) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta modifica suprafata echivalenta termic de incalzire din apartamentul sau din spatiul pe care il detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate in calcul, fara a modifica cota indiviza a apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate.
Bafta!

Offline

 

#3 2008-10-27 13:06:26

manead
blocatar nestiutor
Înregistrat: 2008-04-22
Mesaje: 13

Re: Cum se calculeaza caldura

Ok, m-am lamurit. se pare ca eu trebuia sa declar. nu am stiut. o voi face acum. dar eu am declarat un spatiu locuibil obtinut prin inchiderea balconului. caldura in iernile trecute a fost calculata si in functie de acest lucru. adica eu plateam mai mult decit ceilalti. inseamn aca cota de caldura nu a fost calculata cotrect.
pot solicita acest lucru administratiei si sa-mi faca dovada calculuiuli?
pot cere sa vad daca pentru celelalte apt se intimpla acelasi lucru? pt ca sunt o gramada de apt renovate si nu cred ca nu au schimbat caloriofere si sunt f multe (de asta sunt f sigur) care au facut acelasi lucru cu balconul dar nu au declarat

Offline

 

#4 2008-10-27 13:44:09

mircel
sef de scara
Locaţie: Braşov
Înregistrat: 2006-10-30
Mesaje: 149

Re: Cum se calculeaza caldura

pot solicita acest lucru administratiei si sa-mi faca dovada calculuiuli?

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Art. 12
Proprietarii membri ai asociaţiei, pe lângă drepturile şi îndatoririle prevăzute în statutul asociaţiei de proprietari, au şi următoarele drepturi şi obligaţii:
A. Drepturi:
c) să cunoască toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi să aibă acces, la cerere, la orice document al acesteia;

Editat ultima oară de mircel (2008-10-27 13:44:49)

Offline

 

#5 2008-10-27 20:27:43

daminescu
membru in comisia de cenzori
Înregistrat: 2007-11-08
Mesaje: 36

Re: Cum se calculeaza caldura

Are dreptate Mircel.
Bafta !

Offline

 

Antet forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

.